Acte necesare pentru panouri solare

Inainte de a instala panourile solare va trebui sa obtii toate avizele necesare. In cele ce urmeaza iti prezentam toate documentele si toate avizele de care ai nevoie in acest sens. In cazul in care intentionezi sa montezi panouri solare si sa obtii energie pentru uz casnic, vei avea nevoie de urmatoarele avize si autorizatii.

Certificatul de urbanism

Acesta se emite la primaria locala si are o valabilitate de 30 de zile. Actul acesta nu este un aviz si poate sa fie solicitat exclusiv de proprietar. Actele necesare pentru a se obtine avizul sunt:

 • O cerere tip pe care de obicei o furnizeaza primaria
 • Actele de cadastru, proprietate si extrasul de carte funciara in copie
 • Copii dupa contractul de vanzare cumparare, respectiv dupa actul de mosternire si de intabulare a dreptului de proprietar
 • Copie dupa cartea de identitate a proprietarului
 • Dovada achitarii taxei pentru a se elibera certificatul de urbanism
 • Planul cadastral si planurile topografice de incadrare, in doua exemplare, care se vor obtine de la oficiul de cadastru imobiliar
 • Planoul situatiei actuale si noile propuneri
 • Un scurt memoriu in care se va specifica, in rezumat, scopul solicitarii.

Taxa pentru a fi eliberat certificatul de urbanism se va calcula tinand cont de suprafata terenului. Incepe cu 5 lei pentru suprafetele de pana la 150 mp si poate sa ajunga la 14 lei pentru suprafetele ceva mai mari. Certificatul de urbanism are valabilitatea cuprinsa intre 6 si 24 luni de la data emiterii, in functie de scopul si de complexitatea investitiei.

Acordul de mediu si avizul de mediu

Cele doua documente pot fi obtinute de la Agentia NAtionala pentru Protectia Mediului – ANPM, de la Autoitatea publica centrala pentru protectia mediului sau de la Autoritatea teritoriala pentru protectia mediului ATPM in 30 de zile. Pentru a fi emis un eviz de mediu va trebui sa faci o notificare si sa ai un proiect de plan, dar si sa dovedesti ca ai doua anunturi publice cu aceste documente in mass-media. Taxa de emitere este de 1000 de lei, fara TVA.

Pentru a fi emis un acord de mediu vei avea envoie de cererea pentru elierarea acestuia, o copie dupa certificatul de urbanism, o copie dupa planul de situatie anexat in certificatele de urbanism, o copie dupa planul de incadrare zonala si o dovada a platii pentru evaluarea initiala a solcitarii. Aceasta evaluare va avea scopul de a verifica impactul asupra mediului.

Avizul de la Inspectoratul de stat in constructii

Acest document este emis de obicei in 30 de zile. Documentele de care ai nevoie sunt cele din lista de mai jos:

 • Cerere pentru solicitarea avizului
 • Copie dupa certificatul de urbanism
 • Un plan de incadrare in zona
 • Un memoriu tehnic de arhitectura
 • Un plan de situatie la scara 1:500 sau 1:2000
 • Un priect DTAC in doua exemplare
 • Actul de inchiriere sau de proprietate
 • Copie dupa cartea de identitiate a proprietarului
 • Un plan de incadrare in zona

Taxa se va plati ulterior si este chivalentul a 50% din 0.5% din valoarea investitiei.

Avizul de salubritate

Acesta va fi emis de firma locala de salubritate in 15 zile. Documentele necesare pentru a obtine acest aviz sunt copia dupa cartea de identitate a proprietarului, copia dupa actul de proprietate sau de inchiriere, copie dupa chitanta obtinuta in urma achitarii taxei. Taxa este diferita in functie de firma care se ocupa de salubritate.

Aviz ISU

Acest aviz, asa cum pune si numele lui, este emis de ISU. Termenul este de 30 de zile. Pentru ca acest aviz sa fie obtinut vei avea nevoie de urmatoarele documente:

 • Cerere tip in doua exemplare
 • Copie dupa certificatul de urbanism in doua exemplare
 • Inventar cu lista documentelor depuse in 2 exemplare
 • Documentatia tehnica la faza de proiectare pentru autorizatia de construire
 • Un referat emis de persoana care a verificat proiectul pentru securitatea la incendiu
 • Planul de situatie la scara 1:500 sau 1:2000

Avizul de telefonizare

Acest aviz este emis de obicei de furnizorul de telefonie, in 15 zile. Pentru ca acest aviz sa fie oferit va fi nevoie de o cerere tip, o copie dupa certificatul d eurbanism, planul de situatie la scara 1:500 sau 1:2000 in doua exemplare si un exemplar al incadrarii in zona. Taxa este variata in functie de furnizor si de obicei este cuprinsa intre 3 sau 9 euro, fara TVA.

Avizul de amplasament al furnizorului de energie

Acest aviz este emis de operatorul care se ocupa de distributia electrica, in 15 zile. Documentele pentru a fi emis avizul sunt cererea tip, copia dupa certificatul de urbanism, copia dupa planul de incadrare in zona, planul de situatie, dovada achitarii taxei si studiul de coexistenta pentru a se stabili compatibilitatea cu reteaua.

Aviz tehnic de racordare

Acesta este emis de operatorul de energie electrica in 30 de zile si ai nevoie de urmatoarele acte pentru el:

 • Cerere tip
 • Mandat gratuit
 • Avizul de amplasament
 • Studiu de solutie pentru racordare la retea
 • Date tehnice si energetice ale locului de consum
 • Copie dupa actul de proprietate
 • Copie dupa actul de identitate
 • Autorizatie de construire
 • Copie dupa PUB zonal
 • Copie dupa planul de situatie la scara de 1:500 sau 1:2000
 • Copie dupa certificatul de uranism

Autorizatie de construire

Aceasta este emisa de primarie in 30 de zile. Actele necesare sunt:

 • Cerere tip
 • Copie legalizata a actului de proprietate
 • Copie dupa certificatul de urbanism
 • Copie dupa extrasul de carte funciara
 • Copie dupa extrasul de plan cadastral
 • Declaratie pe proprie raspundere care atesta faptul ca imobilul nu este in litigiu
 • Avize si acorduri stabilite de certificatul de urbanism
 • Documentatie tehnica pentru a s eobtine Autorizatia de Construire
 • Contract cu firmele de salubrizare pentru a transporta deseurile care rezulta din construire
 • Dovada platii taxei

Licenta de productie si acreditare a energiei electrice

Este emisa de Autoritatea Nationaal de Reglementare in domeniul Energiei in 60 de zile sau in 30 de zile.

Certificatul de racordare

Va fi emis de operatorul ca realizeaza furnizarea si distributia de energie electrica, in 30 de zile. Emiterea se va face gratuit.

Ultimele doua documente sunt necesare doar daca vrei sa folosesti energia in surplus si sa o distribui catre sistemul centralizat de energie, contra cost.

Articol de Pedavo.ro, mai multe informatii despre produse gasiti pe site .